20-09-07

Politiek

Het mag gezegd zijn... de politiek doet z'n best in de huidige blauwtong 'miserie'. Voor Vlaams Minister President Kris Peeters en z'n kabinet was de afgelopen weken geen initiatief of communicatie teveel... lang geleden dat men op beleidsniveau zo begaan was met de schapenhouders! Ook Volksvertegenwoordigster Hilde Vautmans trekt mee de kar en vond op Europees niveau gehoor bij Europarlementslid Annemie Neyts en de Nederlandse Europarlementariër Jan Mulder. Op het Oostvlaamse AVS konden we in het debat tussen député Vercamer en Minister-President Kris Peeters ook de interventie smaken van Provincieraadslid Jean-Pierre Stockman.

Succes heeft vele vaders (en moeders), maar op wiens hoed de pluimen terechtkomen is totaal bijkomstig. Het belangrijkste is dat alle niveaus, zowel beleidsmatig als uitvoerend aan hetzelfde zeil trekken, ongeacht rang of stand... Dit drama moet absoluut vermeden worden in de toekomst en er moet samen nagegaan worden hoe de opgelopen schade deels kan gecompenseerd worden.

Dan bedrijven we Politiek met een grote P.

20:52 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-07

Als een duivel uit een doosje...

Als een donderslag bij heldere hemel kwam vorige week het bericht dat UK opnieuw getroffen is door MKZ...

Amper waren ze bekomen van de eerst uitbraak begin augustus, of daar waren ze terug naar af. Temidden het drukke 'sales' seizoen waarbij tienduizenden schapen in UK van eigenaar wisselen. Niet enkel een economische ramp, maar ook een ecologische want tienduizenden lammeren zitten de heuvels kaal te vreten omdat ze niet naar de 'sale' kunnen om doorverkocht te worden aan schapenhouders in de vlakten...

 De wereld op z'n kop en dit allemaal door een virus dat de uitgang wist in het laboratorium... O ironie dat precies dezelfde pharmaceutische industrie momenteel miljoenen verdient door massa's MKZ vaccins te verkopen aan de overheden die zich willen wapenen voor een eventuele noodvaccinatie...

 Wie zit onderaan het duivenhok en krijgt ALLE drek over zich... inderdaad de schapenhouder. Is het nu blauwtong, mkz of de ziekenhuisbacterie... de veehouder betaalt het gelag...

20:39 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Land van Belofte...

In de afgelopen twee weken vonden de KHV eisen en verzuchtingen gehoor bij zowel FAVV als bij de Vlaams Minister President. Bij zoverre zelfs dat onze actielijst van 8 dringende punten zowaar compleet ingewilligd werd met concrete acties maar ook met.... beloftes!

 Vrijdag 7 september vond op het FAVV een volgens het aanvoelen van de KHV vertegenwoordigers nogal 'obligatoire' voorlichtingsvergadering door... eerder van 'moeten' dan van 'willen'...

De vergadering van vrijdagnamiddag op het kabinet van Vlaams Minister-President Peeters stak daartegenover wel vol dynamisme. De Minister-President had niet enkel een luisterend oor voor de verschillende partijen, maar hij beloofde ook alles in het werk te stellen om een erkenning te bekomen als landbouwramp. De vertegenwoordiger van het FAVV op deze bijeenkomst was blijkbaar zodanig aangestoken door de constructieve en enthousiasmerende meeting dat hij prompt beloofde dat het FAVV ging meewerken aan een globale enquête om de werkelijke schade van de blauwtong epidemie op te meten... Wonderen bestaan dan toch?

De persbelangstelling was er, de Minister-President en de hofhouding in volle ornaat... prima zo! Maar wat zal er binnen enkele maanden nog overblijven van deze beloftes... temeer dat het meeste (FAVV, rampen, etc.) toch op Federaal niveau geregeld wordt... o.a. door de 'lopende' minister van volksgezondheid die voor het ogenblik meer oog heeft voor een tripartite dan voor z'n 'lopende' zaken....

Het Land van Belofte...

 Een verslag van beide bovenvermelde vergaderingen vindt u op de website van Kleine Herkauwers Vlaanderen : www.khv.be

20:17 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-07

Wil je je verhaal kwijt?

De blauwtong epidemie veroorzaakt naast het vele dierenleed ook moreel en psychologisch leed bij vele schapenhouders. Machteloos moeten toezien hoe een groot deel van je kudde in enkele dagen wegkwijnt en sterft is niet iets dat je zomaar van je af kan zetten.

Vandaar dat het vaak helpt dat je je verhaal kwijt kan, je 'miserie' kan delen met anderen. In eerst instantie kan je je verhaal hier kwijt op de KHV blog, maar je kan ook terecht bij mensen die ervoor opgeleid zijn om bij te staan. Je kan vrijblijvend en anoniem contact opnemen met de mensen van Boeren op een Kruispunt via hun website www.boerenopeenkruispunt.be of via het gratis telefoonnummer 0800.99.138.

Hou je verhaal niet voor jezelf, er zijn meer luisterende oren dan je denkt...

22:38 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Melden, melden, melden...

Gisterenavond vond op initiatief van KHV een overlegvergadering plaats tussen een KHV delegatie en vertegenwoordigers van het FAVV, FOD Volkdsgezondheid en het Kabinet van Minister-President Kris Peeters.

Het moet gezegd zijn, het was een positieve en constructieve vergadering. De stress en de druk bij de betrokken partijen werd op een goede en nuttige manier gekanaliseerd. De 8 aandachtspunten die KHV vorige week formuleerde en die dringend een antwoord of gevolg vereisten werden één voor één overlopen en op elk punt werd een passend antwoord of gevolg gegeven.

Het volledige relaas vindt u in ons nieuw communiqué dat u vanaf morgen donderdag 10h00 terugvindt op onze website www.khv.be.

We kunnen alvast zeggen dat het wel echt fout moet lopen indien we volgend voorjaar niet kunnen vaccineren en bovendien zit de kans er dit in dat Europa tussenkomt in een groot deel van de kostprijs. Ook zijn de nodige voorbereidingen aan de gang om een dossier in te dienen om erkend te worden als landbouwramp.

Echter, misschien wel het belangrijkste punt is dat iedere schapenhouder opgeroepen wordt om verdachte haarden te melden door de diernarts maximuaal 3 bloedtappingen te laten doen bij verdachte dieren. Por ook buren, vrienden en kennissen aan dit te doen zodat we een reëel beeld krijgen van de impact van blauwtong. Bovendien is deze officiële melding noodzakelijk wil men in een later stadium kunnen genieten van compensatie-maatregelen!

Als het goed is moet het ook gezegd worden.... de vakantie en de afgezworen dioxinedreiging heeft het FAVV blijkbaar goed gedaan.... Hun tweede zit in communicatie lijkt te gaan slagen! Doe zo verder!!!

22:33 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |