07-10-07

Blauwtongsymposium in Vlaanderen

Onze Waalse collega's gingen ons voor, maar in Vlaanderen willen we niet achterblijven. Op woensdag 21 november gaat er in Gent een avond door met als onderwerp : 'Blauwtong'. Sprekers vanuit de overheid, de industrie en de praktijk zullen er hun bevindingen en aanbevelingen geven.

De organisatie gaat uit van iedereen die de schapenhouderij genegen is... het 'succes' heeft vele vaders, maar nu is het niet het ogenblik om pluimen op de eigen hoed te willen steken... Samen met de ganse sector, iedere vereniging, moeten we voor alle schapenhouders in Vlaanderen het beste voorwillen... Wie wat wanneer gedaan heeft is totaal niet relevant, enkel het resultaat voor de schapensector telt.

Noteer in uw agenda : woensdag 21 november om 19h00 in het CTL Gent. Hou deze blog en/of de KHV website (www.khv.be) voor verdere details.

13:41 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het 'einde' nabij?

Het lijkt of de Blauwtongepidemie begint uit te dijnen... realiteit of is het maar schijn? Er komen nog zieke dieren bij, maar de dramatische sterftecijfers lijken verleden tijd... Toch moeten we met twee woorden spreken want vorig jaar kende de epidemie deze week pas de echte piek. Laat ons hopen dat we voor dit jaar de piek achter de rug hebben. Het leed is geleden, de schade (lees dode dieren) geteld... wat volgt er nu?

We kunnen er niet omheen, maar de signalen voor de gevraagde vaccinatie zijn positief. België wil, onze buurlanden willen het en Europa ziet er geen graten in. We kunnen aan de slag!?

Tenzij we het slachtoffer worden van het 'succes' en er niet genoeg vaccins beschikbaar zijn voor iedereen binnen de EU. Zal kleine broer België genoeg strepen hebben om op te staan op ook onze portie op te eisen?

13:36 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-07

Politiek

Het mag gezegd zijn... de politiek doet z'n best in de huidige blauwtong 'miserie'. Voor Vlaams Minister President Kris Peeters en z'n kabinet was de afgelopen weken geen initiatief of communicatie teveel... lang geleden dat men op beleidsniveau zo begaan was met de schapenhouders! Ook Volksvertegenwoordigster Hilde Vautmans trekt mee de kar en vond op Europees niveau gehoor bij Europarlementslid Annemie Neyts en de Nederlandse Europarlementariër Jan Mulder. Op het Oostvlaamse AVS konden we in het debat tussen député Vercamer en Minister-President Kris Peeters ook de interventie smaken van Provincieraadslid Jean-Pierre Stockman.

Succes heeft vele vaders (en moeders), maar op wiens hoed de pluimen terechtkomen is totaal bijkomstig. Het belangrijkste is dat alle niveaus, zowel beleidsmatig als uitvoerend aan hetzelfde zeil trekken, ongeacht rang of stand... Dit drama moet absoluut vermeden worden in de toekomst en er moet samen nagegaan worden hoe de opgelopen schade deels kan gecompenseerd worden.

Dan bedrijven we Politiek met een grote P.

20:52 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-09-07

Als een duivel uit een doosje...

Als een donderslag bij heldere hemel kwam vorige week het bericht dat UK opnieuw getroffen is door MKZ...

Amper waren ze bekomen van de eerst uitbraak begin augustus, of daar waren ze terug naar af. Temidden het drukke 'sales' seizoen waarbij tienduizenden schapen in UK van eigenaar wisselen. Niet enkel een economische ramp, maar ook een ecologische want tienduizenden lammeren zitten de heuvels kaal te vreten omdat ze niet naar de 'sale' kunnen om doorverkocht te worden aan schapenhouders in de vlakten...

 De wereld op z'n kop en dit allemaal door een virus dat de uitgang wist in het laboratorium... O ironie dat precies dezelfde pharmaceutische industrie momenteel miljoenen verdient door massa's MKZ vaccins te verkopen aan de overheden die zich willen wapenen voor een eventuele noodvaccinatie...

 Wie zit onderaan het duivenhok en krijgt ALLE drek over zich... inderdaad de schapenhouder. Is het nu blauwtong, mkz of de ziekenhuisbacterie... de veehouder betaalt het gelag...

20:39 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het Land van Belofte...

In de afgelopen twee weken vonden de KHV eisen en verzuchtingen gehoor bij zowel FAVV als bij de Vlaams Minister President. Bij zoverre zelfs dat onze actielijst van 8 dringende punten zowaar compleet ingewilligd werd met concrete acties maar ook met.... beloftes!

 Vrijdag 7 september vond op het FAVV een volgens het aanvoelen van de KHV vertegenwoordigers nogal 'obligatoire' voorlichtingsvergadering door... eerder van 'moeten' dan van 'willen'...

De vergadering van vrijdagnamiddag op het kabinet van Vlaams Minister-President Peeters stak daartegenover wel vol dynamisme. De Minister-President had niet enkel een luisterend oor voor de verschillende partijen, maar hij beloofde ook alles in het werk te stellen om een erkenning te bekomen als landbouwramp. De vertegenwoordiger van het FAVV op deze bijeenkomst was blijkbaar zodanig aangestoken door de constructieve en enthousiasmerende meeting dat hij prompt beloofde dat het FAVV ging meewerken aan een globale enquête om de werkelijke schade van de blauwtong epidemie op te meten... Wonderen bestaan dan toch?

De persbelangstelling was er, de Minister-President en de hofhouding in volle ornaat... prima zo! Maar wat zal er binnen enkele maanden nog overblijven van deze beloftes... temeer dat het meeste (FAVV, rampen, etc.) toch op Federaal niveau geregeld wordt... o.a. door de 'lopende' minister van volksgezondheid die voor het ogenblik meer oog heeft voor een tripartite dan voor z'n 'lopende' zaken....

Het Land van Belofte...

 Een verslag van beide bovenvermelde vergaderingen vindt u op de website van Kleine Herkauwers Vlaanderen : www.khv.be

20:17 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-09-07

Wil je je verhaal kwijt?

De blauwtong epidemie veroorzaakt naast het vele dierenleed ook moreel en psychologisch leed bij vele schapenhouders. Machteloos moeten toezien hoe een groot deel van je kudde in enkele dagen wegkwijnt en sterft is niet iets dat je zomaar van je af kan zetten.

Vandaar dat het vaak helpt dat je je verhaal kwijt kan, je 'miserie' kan delen met anderen. In eerst instantie kan je je verhaal hier kwijt op de KHV blog, maar je kan ook terecht bij mensen die ervoor opgeleid zijn om bij te staan. Je kan vrijblijvend en anoniem contact opnemen met de mensen van Boeren op een Kruispunt via hun website www.boerenopeenkruispunt.be of via het gratis telefoonnummer 0800.99.138.

Hou je verhaal niet voor jezelf, er zijn meer luisterende oren dan je denkt...

22:38 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Melden, melden, melden...

Gisterenavond vond op initiatief van KHV een overlegvergadering plaats tussen een KHV delegatie en vertegenwoordigers van het FAVV, FOD Volkdsgezondheid en het Kabinet van Minister-President Kris Peeters.

Het moet gezegd zijn, het was een positieve en constructieve vergadering. De stress en de druk bij de betrokken partijen werd op een goede en nuttige manier gekanaliseerd. De 8 aandachtspunten die KHV vorige week formuleerde en die dringend een antwoord of gevolg vereisten werden één voor één overlopen en op elk punt werd een passend antwoord of gevolg gegeven.

Het volledige relaas vindt u in ons nieuw communiqué dat u vanaf morgen donderdag 10h00 terugvindt op onze website www.khv.be.

We kunnen alvast zeggen dat het wel echt fout moet lopen indien we volgend voorjaar niet kunnen vaccineren en bovendien zit de kans er dit in dat Europa tussenkomt in een groot deel van de kostprijs. Ook zijn de nodige voorbereidingen aan de gang om een dossier in te dienen om erkend te worden als landbouwramp.

Echter, misschien wel het belangrijkste punt is dat iedere schapenhouder opgeroepen wordt om verdachte haarden te melden door de diernarts maximuaal 3 bloedtappingen te laten doen bij verdachte dieren. Por ook buren, vrienden en kennissen aan dit te doen zodat we een reëel beeld krijgen van de impact van blauwtong. Bovendien is deze officiële melding noodzakelijk wil men in een later stadium kunnen genieten van compensatie-maatregelen!

Als het goed is moet het ook gezegd worden.... de vakantie en de afgezworen dioxinedreiging heeft het FAVV blijkbaar goed gedaan.... Hun tweede zit in communicatie lijkt te gaan slagen! Doe zo verder!!!

22:33 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-08-07

Schokkende cijfers...

EINDELIJK heeft het FAVV nieuwe cijfers vrijgegeven over de actuele blauwtongepidemie. Op heden staat de teller op ruim 1000 aangetaste bedrijven (1058 op 29/08/07). Wij zijn echter van mening dat we dit cijfer haast mogen verdubbelen daar wij uit de contacten met onze achterban kunnen afleiden dat bij vele fokkers nog geen melding gebeurd is om diverse reden : a. de fokker heeft zelf nog niets ondernomen  b. de dierenarts weigert een officiële bloedtapping te doen omwille van de administratieve rompslomp die erbij komt kijken  c. de bloedstalen nog onderweg zijn tussen dierenarts en labo  d. de resultaten van de analyses nog niet verwerkt werden door het favv

Wij kunnen enkel herhalen dat iedere schapenhouder die blauwtong vermoedt bij één of meerdere dieren van z'n kudde, hiervan laat bloedstalen nemen door de dierenarts en deze instuurt ter analyse. Buiten de kostprijs van de bloedtapping zijn er geen verdere gevolgen/kosten aan verbonden.

Indien uw dierenarts weigert dit te doen dien je als fokker hierbij aan te dringen en eventueel uw vraag te richten aan een andere dierenarts.

 Het is van cruciaal belang dat we een zo goed mogelijk beeld hebben van de werkelijke impact van deze epidemie. Enkel zo kunnen we bij de overheid erop aandringen dat er ernstig gevolg gegeven wordt aan deze ramp.

De eerste cijfers die ons bereikten betreffende de afvoer van dode dieren bij Rendac zijn op z'n minst ook schokkend. Bijna 10.000 schapen werden de afgelopen weken afgevoerd naar Rendac.... Dit is hallucinant en kent geen voorga!

14:39 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-08-07

Over 'natte dromen' en het FAVV...

Het heeft enige dagen geduurd, maar hier zijn we toch terug. In de afgelopen dagen heeft KHV op diverse fronten formeel en informeel overleg gepleegd. Langs de formele kant noteren we de Raad van Bestuur die gisteren (dinsdag) samengekomen is en de promesse van zowel het kabinet van Vlaams Minister-President Peeters als Federaal Volksvertegenwoordigster Hilde Vautmans om ons begin volgende week te ontvangen en te luisteren naar onze grieven. Langs informele kanten houden we de lijnen open met onze Waalse collega’s en vrienden, zodat we samen en schouder aan schouder door deze crisis geraken.

Welk nieuws valt er te rapen?

Het is bijna dégoutant te merken dat de website van het FAVV in de laatste week (laatste versie dateert van 23/08 met cijfers van 22/08) NIET meer aangepast werd. Is men bang om de werkelijke cijfers te tonen? Is dit het ‘crisismanagement’ waar enkele kopstukken binnen het Voedselagentschap van de titel alleen al natte dromen krijgen? De Belgische schapenhouder verdient beter dan dit… en vooral sedert het gros van de schapenhouders 180 euro per jaar bijdrage aan de werking van het FAVV dient te betalen! Foei FAVV voor deze ondermaatse (en dat is zelfs nog te zacht uitgedrukt) communicatie (voor zoverre we nog van communicatie kunnen spreken). Spring in de wagen en maak een toertje door het Pajottenland, aanschouw de kadaverhopen, aanhoor de tragedies van de mensen…

 

Maar het moet ook gezegd zijn dat het FAVV deze namiddag op een onderhoud met Dr. Devillers (oud Nationaal Voorzitter) hun medewerking toegezegd hebben aan de implementatie van een vaccin in de nabije toekomst. Het FAVV is voorstander van het gebruik van een vaccin. Bravo FAVV om hierin eindelijk kleur te bekennen!

 

Krijgen we in de nabije toekomst compensatie onder welke vorm dan ook (tussenkomst in kost vaccin, rampenschade, etc.)… who knows? Maar nu volstrekt zich de tragedie in duizenden weides en stallen in het Belgische land… duizenden dieren liggen te creperen en vechten een vaak ongelijke doodsstrijd uit. Getroffen schapenhouders (en dat is zowat iedereen in België) zijn er het hart van in en her en der gaat de terechte stem en vraag op naar morele en psychologische begeleiding van getroffen schapenhouders.

 

Deze morele begeleiding dient te starten met een correcte en accurate informatie door de bevoegde instanties. In het heetste van de strijd (vorige week woensdag) verklaren (FAVV in Het Nieuwsblad) dat hier geen sprake is van een echte epidemie is wraakroepend en de verantwoordelijke hiervoor zou minstens een dagje kadavers moeten ruimen als ‘boetedoening’. Een week lang geen cijfers vrijgeven over het aantal getroffen bedrijven, noch cijfers kenbaar maken over de aanvoer van kadavers bij Rendac is een kaakslag voor iedere schapenhouder in dit land.

 

Federaal Voedselagentschap… jullie kunnen beter dan dit toch? Of niet?

  

23:37 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

25-08-07

Ontwaakt? Of toch niet?

Inderdaad, gisteren was 'blauwtong' dan toch aanwezig is zowat ieder nieuwbulletin, zowel op radio als televisie, met de melding dat er reeds meer dan 700 haarden van blauwtong gemeld waren en dat er toch enige economische schade was.

Maar blijkbaar is het FAVV (Federaal Voedselagentschap) intussen in slaap gesukkeld... want hun 'actuele' toestand op de website werd geplaatst op 23 augustus (eergisteren dus) maar slaat wel op 22 augustus (3 dagen geleden dus). De afgelopen 3 dagen werd niets meer aangepast... geen nieuwe haarden (sic) of is men te bezet met de Antwerpse dioxinebesmetting?

Feit is dat we tot vervelens toe moeten herhalen dat we met de ERGSTE dierensterfte in de afgelopen decennia te maken hebben, maar dat blijkbaar er geen groot alarm is. Laat ons hopen dat het achter de schermen een drukte van jewelste is, maar geef ons aub ook actuele informatie!! En zo moeilijk mag het ook niet zijn om ook aanvoercijfers bij Rendac uit te brengen... die zijn misschien wel nog de beste indicator van de omvang van deze tragedie.

 Je ziet, zo eenvoudig is het toch niet allemaal...

15:06 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-08-07

De stilte in de media is oorverdovend...

Valt het u ook op hoe weinig of niet de media rapporteert over de blauwtongepidemie? Bij mijn en velen weten de ergste dierziekte (inzake aantal 'slachtoffers' in decennia en in de media is het amper een kolommetje waard. Zowel politiek als media dienen dringend hun verantwoordelijk te nemen en aandacht te hebben voor deze tragedie!

Iemand goede, realistische voorstellen om politiekers en media aan te sporen?

12:25 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

23-08-07

Wondermiddeltjes?

Enkele leden meldden ons dat ze gecontacteerd werden door personen/bedrijven die hen wondermiddeltjes aan de hand wilden doen tegen blauwtong. Blauwtong is een virus en in sé kan je er niets tegen doen. Wel kan je via behandeling van de dieren met een insecticide de verspreiding (wat) tegengaan en kan je zieke dieren met medicatie behandelen tegen pijn en secundaire infecties.

Maar 'wondermiddeltjes' bestaan NIET. Wees dus op uw hoede voor dergelijke vorm van platte commercie die parasiteert op de miserie van de getroffen schapenhouders. U kunt altijd vragen het product GRATIS te mogen testen, afhankelijk van de reactie zult u snel merken welk vlees u in de kuip hebt!

Raadpleeg uw dierenarts die u de gepaste medicatie kan voorschrijven.

10:19 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-08-07

FAVV sluit de ogen voor de realiteit

Het Nieuwsblad rapporteert op pagina 6 van de de krant van vandaag (dinsdag 21/8) over het oprukkende Blauwtong virus. Echt cynisch wordt op het einde van het artikel waar staat : "Maar het FAVV ontkent dat er sprake is van een echte epidemie."

Het minste wat we ons kunnen afvragen wat dan wel een echte epidemie is? Als de sterfte van duizenden dieren op enkele weken tijd dit al niet is? In bepaalde streken liggen er bijna bij iedere schapenhouder kadavers te wachten op ophaling. Hoe ver in de geschiedenis moeten we niet teruggaan om een ziekte bij schapen met dergelijke impact en gevolgen terug te vinden?

Met alle respect voor paarden en hun eigenaren, maar de woorden gisteren van een moedeloze schapenhouder zijn treffend en op hun plaats : "Er zou eens één paard hieraan moeten sterven..."

09:15 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

20-08-07

De desastreuze impact van 'blauwtong'

 

Beste lezer,

Vandaag kregen we weet van diverse gevallen van blauwtong in Zuid-West-Vlaanderen. Ondertussen houdt blauwtong ook nog altijd lelijk huis in grote delen van het verdere Vlaamse land. De reacties en getuigenissen van KHV leden van de afgelopen weken zijn vaak schrijnend maar geven vooral blijk van machteloosheid. De meeste kuddes in het Vlaamse binnenland ontsnappen niet aan het virus en vele van de aangetaste dieren vinden ook de dood. Duizenden dieren per week worden door Rendac afgevoerd.

Het is duidelijk dat de schapenfokkerij en -houderijg donkere dagen beleefd. Kleine Herkauwers Vlaanderen zal vandaag en morgen alle leden aanschrijven (zie ook op www.khv.be) met de oproep alle verdachte gevallen van blauwtong te melden, de consequenties voor de fokker zijn minimaal, maar enkel met een reëel situatiebeeld kunnen we aan de overheid aantonen hoe desastreus de situatie is. Kleine Herkauwers Vlaanderen heeft ook het initiatief genomen om in de komende weken de ganse Belgische schapensector bijeen te brengen om een gezamenlijk standpunt in te nemen voor de bestrijding van dit vernietigend virus. Voor Kleine Herkauwers Vlaanderen is het duidelijk dat vaccinatie de enige oplossing is. Men belooft ons een vaccin tegen eind dit jaar/begin 2008, echter KHV wenst verder te gaan in de eis, en eist resoluut dat het Sanitair Fonds Kleine Herkauwers tussenkomt in de kostprijs van het vaccin. Minstens het eerste jaar moet het vaccin GRATIS ter beschikking gesteld worden van de schapenhouders.

Wij kunnen enkel nogmaals oproepen om alle (verdachte) gevallen te melden en wensen de getroffen bedrijven alle sterkte toe. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

19:59 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Welkom!

 

Beste lezers,

We zijn niet meer van deze tijd als we geen 'blog' hebben nietwaar. Echter dit is geen persoonlijke blog, maar wel de blog van "Kleine Herkauwers Vlaanderen", een door de Vlaamse overheid erkende stamboekvereniging voor schapen- en geitenstamboekfokkers.

Via deze blog willen we de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van het reilen en zeilen binnen Kleine Herkauwers Vlaanderen. In tegenstelling tot de website www.khv.be (lancering begin september!) kunnen op deze blog korter op de bal spelen, inspelen op de actualiteit van de dag zelf indien nodig, en via de 'reacties' zelfs interactiviteit opwekken met en tussen de lezers.

Kortom, laat deze blog een ontmoetingsplaats zijn voor alle 'kleine herkauwers' in Vlaanderen en daarbuiten en hopelijk wordt het een toegevoegde waarde voor de schapen- en geitenfokkerij en -houderij.

 Bemerkingen en suggesties zijn altijd welkom!

 Ignace Lootvoet, Secretaris Kleine Herkauwers Vlaanderen vzw

19:33 Gepost door Secretaris Ignace Lootvoet in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |